Στο εργοστάσιο της Αυλώνας υπάρχει μονάδας κατασκευής αντικολλητής ξυλείας με πρέσσα, που έχει δυνατότητα συγκόλησης τεμαχίων έως και 11 μέτρα μήκος. Είναι δυνατή η παραγωγή δοκαριών για χρήση σε στέγες, πέργκολες, τρικολλητών για παραγωγή γερμανικού τύπου κουφωμάτων και ειδικών κατασκευών αντικολλητής ξυλείας.